ŽODIS tarp mūsų

2020 m. liepa–rugpjūtis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2020
 ››› 
liepa–rugpjūtis
Numerio viršelis
Į tave, VIEŠPATIE, keliu širdį.
O, mano Dieve, tavimi pasitikiu.
Vesk mane savo tiesa ir mokyk mane,
nes esi Dievas, mano Gelbėtojas.
Tavimi visados pasitikiu.
Ps 25, 1–2. 5

Straipsniai

MŪSŲ LAIKO VIEŠPATS

Žvelkime į savo praeitį Dievo akimis! Knaisiodamiesi po praeitį kartais pamirštame daugybę Dievo mums duotų palaiminimų. Tačiau Šventasis Raštas prašo, netgi liepia: „Atsiminkite jo padarytus nuostabius darbus“ (Ps 105, 5). Prisimindami geriau įžvelgsime Dievo veikimą savo gyvenime, Jo darbus tiek sunkiu, tiek džiugiu metu. Jei vis prisiminsime Dievo veikimą, stiprės mūsų dėkingumas už visa gera, ką Jis mums padarė.

NEBIJOK

Mūsų ateitis priklauso Viešpačiui. Deja, taip dažnai planuojame net nepasidomėję, ką apie mūsų sumanymus mano Dievas. Iš tikrųjų mes nenumanome, ką rytojus žada, tad verčiau turėtume sakyti: „Jei Viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį bei tą“ (Jok 4, 15). Pasitikėdami, kad Dievas savo rankose laiko mūsų žemiškąją ateitį, patikėkime Jam ir savo dangiškąją ateitį. Pasikliaukime Jėzaus pažadu mokiniams: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: Einu jums vietos paruošti!?“ (Jn 14, 1–2).

DIEVO MALONĖS DIENA

Gyvenkime Viešpačiui šiandien. Kiekviena Dievo duodama gyvenimo diena yra dovana, kad ir koks būtų mūsų amžius ar sveikata. Kiekvieną dieną, įskaitant šiandieną, Jis mus kviečia apsispręsti: „Ar liksi šalia manęs šiandien? Ar išnaudosi kiekvieną mano šiandien tau teikiamą progą daryti gera?“ Kas rytą pramerkę akis galime tarti „taip“ Dievui. „Ši diena yra VIEŠPATIES duota, – linksminkimės ir džiūgaukime“ (Ps 118, 24).

Sherry Weddell. DIEVO ARCHITEKTAS. Antoni Gaudí – įstabus Dievo bendradarbis

„Tikrasis grožis yra vienas iš didžiausių žmonijos poreikių, tai tarsi šaknys, iš kurių išauga ramybės ir vilties šakelės. Grožis liudija apie Dievą, nes grožio kūrimas, kaip ir Dievas, ragina išsilaisvinti ir atitolina nuo egoizmo“ Popiežius Benediktas XVI). Antonio Gaudžio kūryba liudija žmonėms Dievą – tikrąjį Grožį ir visko, kas gražu, Kūrėją.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!