ŽODIS tarp mūsų

Redakcijos žodis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2020
 ››› 
sausis–vasaris
 ››› 
Redakcijos žodis
Būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą,
antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos...
                                                Popiežius PRANCIŠKUS

MIELIEJI SKAITYTOJAI,

pradėdami naujus liturginius, netrukus ir 2020-uosius mūsų Viešpaties metus, vėl turime neeilinę progą kreiptis į Jus! 2019 m. rudenį, rugsėjo 30 d., Bažnyčia, minėdama šv. Jeronimą, mums priminė, kad nuo šio šventojo – pirmojo Biblijos vertėjo į lotynų kalbą – mirties praėjo 1600 metų. Ši sukaktis – deramas metas permąstyti mūsų, dabartinių katalikų, santykį su Šventuoju Raštu. Bendruomenės turėtų tam skirti visus ateinančius metus! Šia proga popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkąjį laišką Aperuit illis (liet. Atvėrė mums), juo praneša įsteigiantis Dievo Žodžio sekmadienį. Jį švęsime kiekvienais metais, trečiąjį eilinį liturginių metų sekmadienį, pirmą kartą – 2020 m. sausio 26 d. Džiaugiamės galėdami šį laišką pasiūlyti Jums paskaityti lietuviškai.

Savo laiške Šventasis Tėvas aptaria ir kai kuriuos sielovados aspektus. Galima išskirti keturias pagrindines jo temas: 1) Dievo Žodžio sekmadienio steigimas, jo tikslas ir šventimas; 2) pamatinė Šventojo Rašto svarba krikščionims bei jų bendruomenėms ir gyvas, vaisingas, nepaliaujamas jo naujumas; 3) neatidėliotina būtinybė kiekvienam katalikui kasdien Bibliją maldingai skaityti ir stengtis gyvenimu liudyti jos žinią; 4) kiekvieno subrendusio krikščionio, ypač ganytojų ir jų pagalbininkų, atsakomybė skleisti Dievo žodį, padaryti Bibliją prieinamą visiems.

Tikimės, kad popiežiaus ir mūsų ganytojų rūpestis vis daugiau Lietuvos katalikų paskatins uoliau ir nuosekliau gilintis į Dievo žodį, iškilmingiau ir pagarbiau jį švęsti liturgijoje, mokytis įkvėpčiau ir ištikimiau juo dalytis su kitais.

Džiaugiamės, kad Lietuvoje „ŽODIS tarp mūsų“ jau 20 metų darbuojasi šiuose Dievo Karalystės statydinimo baruose ir, tikimės, pagelbsti Dievo žodį pamilti, juo kasdien gyventi, o skelbėjams – jį skleisti nepažįstantiems ir negirdėjusiems Dievo Gerosios Naujienos. Drauge tęskime šią misiją! Šiame numeryje po meditacijų, žurnalo pabaigoje, pateikiame keletą praktinių pasiūlymų.

Tad melskimės ir darbuokimės, kad naujaisiais 2020 metais dar daugiau lietuvių išgirstų Gerąją Naujieną, skaitytų ir pamiltų Šventąjį Raštą. Jis – Dievo meilės laiškas – skirtas kiekvienam iš mūsų asmeniškai. Iš drauge širdimi klausančiųjų ir Jo žodžiu gyvenančiųjų Viešpats augina vieningą ir džiugią Dievo tautą!

Semkimės iš neišsenkančio Dievo žodžio šaltinio džiaugsmo, stiprybės, tikėjimo, burkimės apie jį pažinti ir švęsti tikėjimo slėpinius, mąstykime ir giliai širdyje jį nešiokimės kiekvieną dieną, kad būtume pertekę palaimintos vilties ir neštume gerų darbų vaisių (plg. Rom 15, 14; Kol 1, 10)! „ŽODIS tarp mūsų“ Jums pagelbės!

„ŽODŽIO tarp mūsų“ redakcija

***

P. S. Argi ne puiki kalėdinė dovana šiais metais būtų savo artimam žmogui Šventojo Rašto (ar bent Naujojo Testamento) tomelis ir „ŽODŽIO tarp mūsų“ numeris ar prenumerata? O jei dovaną papuoštume dar ir „draugystės juostele“ – ištikimybės pažadu bent retkarčiais drauge paėjėti šioje dvasios kelionėje, kupinoje gyvenimą keičiančių staigmenų bei iššūkių? Teužsidega mūsų širdys, teatsiveria mūsų akys (plg. Lk 24, 13–35)!

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2023 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!