ŽODIS tarp mūsų

2010 m. kovas–balandis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2010
 ››› 
kovas–balandis
Numerio viršelis
Ramybės Dievas, amžinosios Sandoros krauju
išvedęs iš numirusių didįjį avių Ganytoją –
mūsų Viešpatį Jėzų, tepadaro jus tinkamus
viskam, kas gera, idant vykdytumėte jo valią;
tenuveikia mumyse, kas jo akims patinka per
Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius!
Žyd 13, 20–21

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!