ŽODIS tarp mūsų

2016 m. lapkritis–gruodis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2016
 ››› 
lapkritis–gruodis
Numerio viršelis
Taigi vilties Dievas jus,
gyvenančius tikėjimu,
tepripildo visokių
džiaugsmų ir ramybės,
kad Šventosios Dvasios galybe
būtumėte pertekę vilties.
Rom 15, 13

Straipsniai

JĖZUS – NUOSTABUSIS PATARĖJAS

Prie Jėzaus žmogiškosios patirties pridėjęs Jo kaip Dievo Sūnaus išmintį ir pažinimą, pamatysi, kad Jis iš tiesų vertas Nuostabiojo Patarėjo vardo. Jėzus ne tik puikiai žino, ką turėtume išgirsti, bet ir gali mums tai pasakyti su didžiule atjauta ir šiluma, nes Jis pats susidūrė su tais iššūkiais, su kuriais susiduriame mes.

JĖZUS – GALINGASIS DIEVAS

Kai žvelgiame į kūdikį ėdžiose, Jis atrodo toks bejėgis ir gležnas. Tačiau Dievas nusprendė kaip tik taip parodyti savo meilės mastą. Juk šis Kūdikis, gimęs Marijai, iš tiesų yra Viešpats ir Kristus. Mums, nepajėgiantiems atsispirti nuodėmei, svarbu pripažinti, kad Jėzus yra Galingasis Dievas – Tas, kuris suteikia visą malonę, reikalingą Jo patarimams įvykdyti.

JĖZUS – AMŽINASIS TĖVAS

Pasak pranašo Izaijo, užgims naujasis karalius, išvesiantis tautą iš tamsybių ir atnešiantis jai šviesą, įvesiantis ją į naują taikų, ramų ir saugų metą. Jis bus tautai kaip tėvas, vadovaujantis maloniai, teisingai ir sąžiningai. Argi nepanašu į Jėzų? Tad ėdžiose gulintis Kūdikis yra ir mūsų Amžinasis Tėvas, mylintis mus kaip savo vaikelius!

JĖZUS – RAMYBĖS KUNIGAIKŠTIS

Kiekvienose Mišiose meldžiame: „Teateinie Tavo Karalystė“! Nekantriai laukdami, kol išsipildys šis įstabus Dangaus pažadas, atminkime, kad jau dabar Jėzus yra Taikos ir Ramybės Kunigaikštis. Tad atsiverkime Jo dovanojamai ramybei ir iš visų jėgų stenkimės ją išlaikyti. Ramybė – pati didžiausia dovana, kurią gauname per Kalėdas, ir drauge ji yra pati didžiausia dovana, kokią galime dovanoti vieni kitiems.

Louise Perrotta. JIE GIRDĖJO IR MATĖ ANGELUS AUKŠTYBĖSE

Ko galime pasimokyti iš Betliejaus piemenų? Mes girdėjome ir matėme daug daugiau nei piemenys. Girdėjome Jėzaus mokymą, matėme Jo stebuklus, patyrėme Jo gailestingumą, žinome Jį mirus ir prisikėlus. Kaip ir piemenys, mes su angelais giedame per kiekvienas Mišias, o tada sugrįžtame į kasdienybę. Gyvenkime žinodami, kad Dievas gali atverti Dangų ir prakalbti į paprastus žmones. Kaip ir piemenys, skleiskime Gerąją Naujieną apie naujagimį Karalių!

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!