ŽODIS tarp mūsų

2017 m. liepa–rugpjūtis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2017
 ››› 
liepa–rugpjūtis
Numerio viršelis
Juk tavo gerumas didis kaip dangus,
o ištikimybė siekia debesis.
Parodyk savo didybę aukštai danguje, Dieve,
ir savo šlovę visoje žemėje!
Ps 57, 11–12

Straipsniai

STOVINT SPRAGOJE
Dievas nori, kad vieni kitus užtartume

Bažnyčią sudaro silpni, nuodėmingi žmonės, todėl jos sienose visada pasitaiko spragų, netvirtų vietų. Tokių vietų turime ir mes patys, ir mūsų šeimos, draugai. Todėl labai reikia tokių žmonių, kurie budriai stovėtų spragose, malda priešindamiesi nuodėmės galiai, pagundoms ir piktajai dvasiai.

MELSKIS NENUILSDAMAS
Atkaklumu tiesiamas kelias

Turime „visuomet melstis ir nepaliauti“ (Lk 18, 1). Turime melstis, kad visi pasirengtų Antrajam Jėzaus Atėjimui, turime malda rūpintis, kad nė vienas nepristigtų kasdienės malonės, būtinos gyvenimui ramybėje. Mūsų malda turi būti atkakli!

UŽTARIMO SLĖPINYS
Pasninkavimas, užtarimas ir neišklausytos maldos

Melstis – tai ne tik prašyti Dievą pašalinti problemą ar ją išspręsti taip, kaip mes manome esant tinkamiausia. Užtardami verčiau prašykime Šventąją Dvasią padėti mums likti atviriems Jos veikimo slėpiniui, priimti, kaip Ji darbuojasi konkrečiomis aplinkybėmis.

Jim Manney. VISUR REIKIA DARYTI GERA
Petras Faberis – vienas iš mėgstamiausių popiežiaus Pranciškaus šventųjų

Faberio gyvenimas teikia viltį, kad net labai sunkios žaizdos gali būti išgydytos. Svarbu dėkinga ir nuolankia širdimi ieškoti Viešpaties. Tada viso gyvenimo sunkumai virs viso gyvenimo pergale.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. KOVO–BALANDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!