ŽODIS tarp mūsų

2018 m. sausis–vasaris

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2018
 ››› 
sausis–vasaris
Numerio viršelis
Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa,
tavoji žaizda bus greitai užgydyta.
Tavasis teisumas žengs pirma tavęs,
o VIEŠPATIES šlovė palydės iš paskos.
Iz 58, 8

Straipsniai

ŠVENTUMO DVASIA
Nutiesti kelią kasdienio šventumo link

Kaip smagu žinoti, kad Šventoji Dvasia trokšte trokšta suteikti mums šventumo palaiminimą! Kaip gera, kad Ji nori padėti mums kasdien gyventi šventumo pašaukimu. Dievas padarė, kad mums būtų įmanu kasdien tapti vis šventesniems.

VISIEMS ŠVENTIESIEMS
Tikriausiai esi šventesnis nei manai

Pirmuosius krikščionis Paulius vadino šventaisiais, nes žinojo, kad šventumas skirtas ne tik išrinktiesiems ar didvyriškiems tikintiesiems. Šventumas nėra tai, ko gali viltis pasieksiantis tik retas kuris. Dievas nori, kad šventumas būtų įprasta mūsų gyvenimo dalis.

ŠVENTUMO PORTRETAI
Trys pasakojimai apie perkeitimą

Iš trijų skirtingų šventumo portretų matyti, kad šventumas – tai ne didingi, svaiginantys užmojai ar nepaprastai didvyriški poelgiai. Šventumas – tai kasdienybė, nugyventa nešant švelnų ir lengvą Jėzaus jungą. Šventumas – tai veržimasis į Viešpatį, stengimasis Juo sekti ir leidimas Dvasiai įžengti į mūsų širdis, kad Ji jas keistų.

Tėvas Michael J. Denk. BRANGUSIS BROLIUK...
Dvasinė draugystė, stiprinusi Teresėlę paskutiniais gyvenimo metais

Paskutiniai Teresės gyvenimo metai jai buvo pats tamsiausias tarpsnis, tamsiausias ir fiziškai, ir dvasiškai. Įstabu, kad ji gebėjo dalytis dvasine išmintimi ir nuolat melstis už Morisą Beljerą. Bet dar įstabiau, kad šis sunkumų varginamas seminaristas, abejojantis savo pašaukimu, gebėjo į šventosios gyvenimą atnešti tiek šviesos ir vilties.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!