ŽODIS tarp mūsų

2019 m. sausis–vasaris

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2019
 ››› 
sausis–vasaris
Numerio viršelis
Tegul visi bus viena!
Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje,
tegul ir jie bus viena mumyse,
kad pasaulis įtikėtų,
jog tu esi mane siuntęs.
Jn 17, 21

Straipsniai

REDAKCIJOS ŽODIS

JEIGU PALIESIU BENT JO DRABUŽĮ – IŠGYSIU!

Jėzus nori mus išgydyti! O dar svarbiau, kad Jis nori artumo su mumis. Jis nori, kad jaustumės laisvi ateiti pas Jį net su pačiomis didžiausiomis reikmėmis. Jis nori mums pasakyti, kad esame mylimi Dievo sūnūs ir dukros. Tad nebijok siekti Jėzaus. Eik pirmyn ir prašyk išgydymo sau ir kitiems. Prašyk tokio išgydymo, kokio tau reikia. O tada klausykis Jėzaus, ką Jis tau sako. Tikėk, kad esi Jo vaikas ir kad tavo tikėjimas tave išgelbėjo!

TAVO TIKĖJIMAS TAVE IŠLAISVINO

Tavo tikėjimas išgydė tave. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Du skirtingi to paties graikiško sakinio vertimai. Nors iš pradžių šie vertimai atrodo iš esmės skirtingi, iš tikrųjų jie perteikia vieną įstabią tiesą – Jėzus atėjo išgelbėti mūsų iš nuodėmės ir išgelbėti mūsų naujam gyvenimui. Jis atėjo mūsų išlaisvinti, mūsų išgelbėti iš bet ko, kas mums trukdo gyventi tą naująjį gyvenimą.

VIEŠPATIE, SUSTIPRINK MANO TIKĖJIMĄ!

Kaip sustiprinti savo tikėjimą? Prašyti daugiau, ištverti maldoje, atgailauti už nuodėmes ir pasitikėti. Dvasinis darbavimasis sustiprina tikėjimą. Jis įveda į artumą To, kuris turi galią tave išgydyti ir turi išminties, kada ir kaip sugrąžinti sveikatą.

Ann Bottenhorn. VISI TEBŪNA VIENA

„Pareiga melstis už vienybę tenka ne tik tiems, kurie gyvena krikščionių susiskaldymo paženklintoje aplinkoje. Artimam ir asmeniškam dialogui, kokį kiekvienas iš mūsų melsdamasis turėtų vesti su Viešpačiu, negali trūkti rūpinimosi vienybe. Tiktai taip ji visiškai taps mūsų gyvenimo bei pareigų, kurių imamės Bažnyčioje, tikrovės dalimi. Norėdamas tokią būtinybę patvirtinti, Katalikų Bažnyčios tikintiesiems pateikiau sektiną sesers trapistės Vienybės Marijos Gabrielės, kurią paskelbiau palaimintąja 1983 metų sausio 25 dieną, pavyzdį. <...> Sesers Marijos Gabrielės pavyzdys moko mus ir leidžia mums suvokti, jog nėra kokių nors ypatingų momentų, aplinkybių ar vietų melstis už vienybę. Kristaus malda į Tėvą yra pavyzdys visiems visada ir visur“ (Jonas Paulius II. Enciklika apie ekumeninę pareigą Ut unum sint, 27).

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!