ŽODIS tarp mūsų

Redakcijos žodis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2019
 ››› 
sausis–vasaris
 ››› 
Redakcijos žodis

Mieli Skaitytojai,

Džiaugiamės drauge su Jumis pradėdami naujus Viešpaties malonės metus!

Kalėdos ir naujųjų metų pradžia – dovanų teikimo metas. Ar žinote, ką Dievas padovanoja visiems skaitantiems Šventąjį Raštą? Jo žodžio klausančius ir jį vykdančius Viešpats apdovanoja tiesa, galia, gyvenimu ir džiaugsmu.

Dievo žodis mus apdovanoja tiesa apie Dievą ir mus pačius. Tos tiesos vien savo jėgomis neįstengsime atrasti. Ji – pats Dievas. Mylintis Dievas. Mes esame mylimi Jo vaikai! Pasak popiežiaus Pranciškaus, Dievo žodis ne tik pats yra tiesa, bet ir turi galią „kurti tiesą mumyse, išsklaidydamas bet kokį melagingumą ir dviveidiškumą“.

Kas ta galia, kuria esame apdovanojami per Dievo žodį? Pirmiausia tai Šventosios Dvasios galia. Ji slypi Dievo žodyje, todėl jis toks galingas ir paveikus, keičiantis širdis ir gyvenimą. Kai Šventąjį Raštą skaitome atviromis širdimis, jame slypinti Dvasios galia, perima ir mus: ne tik padeda suprasti tai, ką skaitome, bet ir įgalina tuo gyventi.

Trečioji Dievo žodžio dovana – gyvenimas. Koks gyvenimas? Gyvenimas su Dievu, prasidedantis čia ir besitęsiantis amžinybėje. Jėzus sakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6). Gyvenimas su Jėzumi Šventosios Dvasios galia Dievo Tėvo garbei tikrai yra vaisingas!..

Ketvirtoji Dievo žodžio dovana – džiaugsmas. Tai džiaugsmas būti Dievo mylimam – „nes aš tapau tavo, Viešpatie, Galybių Dieve!“ (Jer 15, 16). „Esi man brangus ir vertingas, ir mylimas mano... Tu nebijok, nes aš su tavim!“ (Iz 43, 4–5) – sako Viešpats, patvirtindamas ištikimąją savo meilę kiekvienam iš mūsų.

Ar šios Dievo dovanos jau skleidžiasi Jūsų gyvenime? Dalykimės jomis su kitais! Visi drauge skanaukime Dievo žodžio medų – gardų maistą ir stiprų vaistą.

Mielieji, dėkojame visiems – malda, geru žodžiu ir parama tarusiems „ŽODŽIUI tarp mūsų“: „Tebūna“, kad Dievas ir Jo žodis vis labiau būtų mylimas!

Palaimintų Viešpaties tiesa, galia, gyvenimu ir džiaugsmu Jums naujųjų metų!

„ŽODŽIO tarp mūsų“ redakcija