ŽODIS tarp mūsų

2019 m. gegužė–birželis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2019
 ››› 
gegužė–birželis
Numerio viršelis
Myliu tave, VIEŠPATIE, mano stiprybe!
VIEŠPATIE, mano uola,
mano tvirtove, mano gelbėtojau!
Mano Dieve, mano uola, kur randu pastogę,
mano skyde ir mano išganymo jėga,
mano tvirtove!
Ps 18, 2–3

Straipsniai

DIDŽIŲ LŪKESČIŲ METAS

Visomis Velykų laiko dienomis gyvenkime lūkesčiais! Prašyk Dievą parodyti, kas tau gali padėti labiau priimti tą gyvenimą ir meilę, kurią mirdamas Jis tau dovanojo. Melsk Dvasią parodyti Jėzaus aukos dėl tavęs gelmes. Ir tikėk, kad prisikėlimas yra tau svarbus, svarbus asmeniškai. Jis tave keis per visas penkiasdešimt Velykų laikotarpio dienų ir amžinajame gyvenime. Juk tu turi naują gyvenimą Kristuje. Turi ne tik per Velykas, bet amžinai.

DAUG DAUGIAU

Dievas mums daug daugiau numatęs ir paruošęs, nei mes įsivaizduojame. Jis nori, kad mes su Juo bendrautume. Jis trokšta, kad Jo meilė paveiktų mus taip stipriai, jog mes ją spinduliuotume ir dalytume kitiems. Jis mums netgi duoda brolių ir seserų Kristuje, kad dėl jų draugystės ir pavyzdžio mūsų tikėjimas ir pasitikėjimas išaugtų ir sustiprėtų. Velykų laiku apmąstydami Jėzaus prisikėlimą, pamėginkime prisiminti ir visas šias dovanas. Atsiverkime dieviškajam gyvenimui, kurį suteikti Jėzus atėjo.

PENKIASDEŠIMT MALONĖS DIENŲ

Šiame straipsnelyje pateikiami keturi praktiški pasiūlymai, kaip pasiruošti Sekminėms. Velykos yra Dievo malonės metas. Šiuo laiku veiki ne tik tu. Ir Dievas dar apsčiau lieja savo dieviškąjį gyvenimą į tave. Jėzaus prisikėlimo galybė keičia tavo gyvenimą. Tavo lūkesčiai šiuo Velykų metu teišauga! Kristus prisikėlė ir yra arti tavęs. Tad kreipkimės į Viešpatį: Viešpatie, atverk mūsų širdis, kad priimtume visa, ką Tu nori mums duoti!

POLIKARPO KANKINYSTĖ

Straipsnelyje pasakojama apie vieną iš pirmųjų Bažnyčios kankinių. Pasakojimas apie jo kankinystę užrašytas maždaug 156-aisiais mūsų Viešpaties metais. Jį surašė tiesioginis senojo Polikarpo pasiaukojamos mirties liudininkas, veikiausiai vienas ar keli iš viską savo akimis regėjusių Smirnos krikščionių. Polikarpas buvo Smirnos vyskupas, šiandien šis vakarinėje Turkijos pakrantėje įsikūręs miestas vadinamas Izmiru. Polikarpas priklausė išsyk po apaštalų ėjusiai Bažnyčios vadovų kartai. Pasak vienos tradicijos, jį ugdė apaštalas Jonas ir tarnystei patepė patys apaštalai.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!