ŽODIS tarp mūsų

2020 m. rugsėjis–spalis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2020
 ››› 
rugsėjis–spalis
Numerio viršelis
Aš pasitikiu tavo ištikimu gerumu,
mano širdis džiūgaus,
nes tu mane išgelbėsi.
Giedosiu VIEŠPAČIUI:
„Jis man buvo geras!“
Ps 13, 6

Straipsniai

DABAR ESATE BROLIAI IR SESERYS

Jėzaus Kristaus mirtis ir prisikėlimas perkeitė visų Jo mokinių tarpusavio santykius. Kristaus meilė tokiu pačiu saiku priklauso kiekvienam žmogui. Tai meilė, atleidžianti pabėgusiam vergui. Tai meilė, išgydanti sužeistus santykius. Tai meilė, įveikianti tautinius, turtinius ar išsilavinimo skirtumus. Perkeičianti Jėzaus Kristaus meilė kiekvieną, kuris ją priima, padaro lygiaverčiu vienos šeimos nariu. Ji visus mus paverčia Dievo tauta.

DVASIOS VAISIUS YRA TAIKA IR RAMYBĖ

Ne visada lengva gyventi taikoje ir ramybėje. Pagunda didžiuotis ir atsiskirti gali būti labai stipri. Tačiau Jėzus mums davė Dvasią, Ji – mūsų taikos ryšys (plg. Ef 4, 3). Tad pratrūkę ar įskaudinę kitą žmogų turime tiesiog prašyti Viešpatį ir tą žmogų mums atleisti. Jėzus mus tikina, kad niekada nėra vėlu susitaikinti. Tikrai įmanu, kad Kristaus ramybė persmelktų mūsų santykius. Šventojoje Dvasioje Jėzus visiems mums suteikė reikalingą malonę vieniems kitus paremti ir Jis mus prašo stengtis ją išlaikyti. Tegul visi mes tapsime tauta, suvienyta Dievo meilėje!

DIDŽIAUSIA IŠ JŲ YRA MEILĖ

Apaštalas Paulius išaiškino, kad meilė broliams ir seserims Kristuje – tai ne tik mūsų apsisprendimas ir ne tik mūsų žmogiškosios pastangos, tai meilė, „išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota“ (Rom 5, 5). Jono laiške skaitome: „Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo“ (1 Jn 4, 19). Juo glaudesnį kasdienį ryšį su Dvasia išlaikome, juo lengviau tarnaujame vieni kitiems, atleidžiame suklydusiems ir mus įžeidusiems, elgiamės su kiekvienu maloniai, rodome gerumą ir gailestingumą, nepaisydami to, kaip tie žmonės elgiasi su mumis.

Jem Sullivan. REGIMOSIOS HOMILIJOS MEISTRAS

Apaštališkajame paraginime Evangelii Gaudium popiežius Pranciškus mums primena grožio kelią. Pasak jo, skelbti Kristų – tai parodyti žmonėms, kad Jo kelias yra ir gražus, ir teisingas. Per grožį Dievas geba pripildyti gyvenimą naujo spindesio ir gilaus džiaugsmo, netgi jei mus vargina sunkumai. Todėl „visas autentiško grožio apraiškas galima laikyti keliu, padedančiu susitikti su Viešpačiu Jėzumi“ (Evangelii Gaudium, 167). Fra Andželiko buvo menininkas, savo kūrinių grožiu padėjęs milijonams žmonių susitikti Jėzų.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!