ŽODIS tarp mūsų

In memoriam Vincui Kolyčiui

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2013
 ››› 
liepa–rugpjūtis
 ››› 
Straipsnis 1

2013 m. gegužės 15 d. vakare, Lietuvoje jau brėkštant naujai dienai, su karštai mylimu Viešpačiu susivienijo mūsų mylimas brolis Dvasioje Vincas Kolyčius.

Tikriausiai ne vienas iš jūsų jį buvo sutikęs, veikiausiai ne už vieną iš jūsų Vincas meldėsi. Vincas beveik dvidešimt metų kasmet apie Sekmines atvykdavo į Lietuvą, trokšdamas Dievo Dvasios meilės liepsnas paskleisti čia, Tėvynėje. Jis lankydavosi katalikiškose organizacijose, renginiuose, maldos grupėse, melsdavosi su žmonėmis ir už žmones, skelbdavo Gerąją Naujieną, šlovindavo Viešpatį ir laimindavo Jo žmones.

Leisti „Žodį tarp mūsų“ lietuvių kalba buvo Vinco sumanymas. Jis degte degė uolumu dėl Dievo žodžio ir troško, kad žmonės jį pažintų. Vincas „Žodį tarp mūsų“ skleidė tikėdamas, kad kasdien skaitydami ir apmąstydami Dievo žodį žmonės subrandins gausių Dvasios vaisių.

Tad šio numerio straipsniai susiję su Vincu. Tai jo trumpi apmąstymai apie septynis Kristaus žodžius nuo kryžiaus ir septynis prisikėlusio Viešpaties žodžius. Pasitikėjimu Dievu ir ramybe dvelkia Vinco laiškas vaikams, rašytas sulaukus devyniasdešimtojo gimtadienio. Eulogijoje Tėvui Paulius sūniškai jautriai peržvelgia Vinco ilgą ir Dievo palaimintą gyvenimą.

Mieli skaitytojai, koks Vincas išliko Jūsų prisiminimuose? Kokių malonių patyrėte per Vinco maldą? Labai laukiame jūsų prisiminimų ir liudijimų. Tegu ir nedidelių. Jūsų liudijimai ir prisiminimai – tai tarsi kvapnaus aliejaus lašeliai, skleidžiantys Viešpaties gerumo kvapą… Dievas išaukština nuolankiuosius. Tad rašykite mums redakcija@zodistarpmusu.lt.

TĖVE,
į Tavo mylinčias rankas atiduodame Tavo ištikimąjį ir kuklųjį tarną Vincą. Tu jį uždegei savo Dvasios meile, ir nuo jo sklido Tavo liepsna, dvelkė gaivus ir švelnus Tavo Dvasios vėjas. Tu jį sustiprinai savo Žodžiu, ir jis drąsiai ir uoliai skelbė Evangeliją. Jame gyvenusi Dvasia veržėsi gyvastį ir paguodą teikiančiomis maldos srovėmis. Tu jį įkvėpei daryti gera, ir jis nepailsdamas rėmė, palaikė, stiprino, kilo ir kėlė…

Tikime, kad Jo džiaugsmui nieko netrūksta. Tikime, kad Jo Dangus – daryti gera mylimai Lietuvai.

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu : prenumeruok.lt

Jei esate prenumeratorius ir dėl pandemijos Jūsų šalyje žurnalas Jūsų nepasiekia, rašykite mums , atsiųsime PDF.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių! Tebūna mūsų vasara laistoma gyvuoju vandeniu!