ŽODIS tarp mūsų

Ačiū! Kelionę į jūsų namus ir širdis 2019 m. tęsiame

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2018
 ››› 
lapkritis–gruodis
 ››› 
Redakcijos žodis

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai,

Skubame pranešti, jog dėka Jūsų maldų, aukų ir padrąsinimų 2019 metais mėginsime tęsti „Žodžio tarp mūsų“ kelionę į Jūsų namus ir širdis!

Skelbiame metinę prenumeratą ir iš naujo patikime šio projekto ateitį Dievo Gailestingumui bei geros valios žmonėms, nes finansinio užtikrintumo neturime. Per paskutinius kelis mėnesius gavome nemažai Jūsų padrąsinimų žodžiu, laiškais ir, tikime, maldomis, bei šiek tiek finansinės paramos. Džiaugiamės, kad mylite Dievo žodį ir mūsų leidinėlis Jums naudingas jį labiau pažįstant. Nuostabu, kad sudėtinga finansinė situacija davė mums kelis naujus Dievo žodžio skleidėjus – „ŽODŽIO tarp mūsų“ knygnešius! Ir ištikimuosius, ir naujuosius Viešpats teįkvepia ir testiprina! O kad kiekvienas skaitytojas ateinančiais metais rastų bent po vieną, su kuriuo pasidalytų Dievo žodžio turtais, malda, nuoširdžiu rūpesčiu, ir „ŽODIS tarp mūsų“ galėtų lydėti dar daugiau žmonių!

Mėgindami pagelbėti Dievo žodžio skelbėjams, žurnalo platintojams ir naujiems skaitytojams išleidome lankstinuką „Apie maldą su Šventuoju Raštu“. Jį galite apžiūrėti pas platintojus, knygynuose ir www.zodistarpmusu.lt. Dėl didesnio kiekio prašome kreiptis į leidyklą.

Kai kurių skaitytojų padrąsinti nuo kito numerio, skirto 2019 m. sausio–vasario mėnesiams, keisime žurnalo ir drauge jo prenumeratos kainą (ji beveik nesikeitė jau 14 metų). Tikimės, kad tai nesumažins ištikimų skaitytojų, bet padengs didesnę žurnalo parengimo ir platinimo kaštų dalį nei iki šiol. Dėkojame Jums!

„ŽODŽIO tarp mūsų“ redakcija

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!