ŽODIS tarp mūsų

gegužė–birželis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2012
 ››› 
gegužė–birželis
Numerio viršelis
Aleliuja! Užviešpatavo mūsų
Viešpats Dievas, Visagalis.
Džiūgaukime ir linksminkimės,
ir duokime jam garbę!
Ne prisiartino Avinėlio vestuvės
ir jo nuotaka pasirengusi.
Apr 19, 6–7

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |