ŽODIS tarp mūsų

lapkritis–gruodis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2014
 ››› 
lapkritis–gruodis
Numerio viršelis
Su aušra atskleisk man
savo ištikimą meilę,
nes tavimi pasitikiu.
Parodyk man kelią, kuriuo turiu eiti,
nes į tave keliu savo širdį.
Ps 143, 8

Straipsniai

Gyvasis žodis tolyn

Straipsnelyje rašoma apie džiaugsmo palaiminimą, nužengusį žemėn su Amžinuoju Dievo Žodžiu, tapusiu kūnu ir gyvenusiu tarp mūsų. Tas Žodis yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Tai JĖZUS, mūsų gyvenimo pamatas ir mūsų dangus.

Meilė gimdo meilę tolyn

Jėzus dėl mūsų, žmonių, nužengė iš dangaus ir tapo viskuo į mus panašus. Kalėdos apima ir džiaugsmą, ir auką. Džiaugsmą, nes gimė Kristus! Šis didis džiaugsmingas įvykis turi milžinišką kainą: Dievo Sūnus paliko dangaus garbę ir įžengė į nuodėmės ir mirties temdomą pasaulį. Tam tikra prasme Jėzaus gimimas buvo lygiai tokia pati didžiulė auka, kaip ir Jo mirtis.

Ateikite ir pamatysite tolyn

Apaštalas Jonas rašė: „Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę“ (Jn 1, 14). Ir mes, kaip Jonas, galime sutikti Jėzų, išvysti Jo šlovę ir patirti Jo meilę. Toks yra tikrasis advento pažadas.

Therese Boucher
Malonės kupini seneliai tolyn

Šventieji Joachimas ir Ona mus teišmoko atsiverti Dievo netikėtumams. Teišmoko jie mus priimti kantrumo ir ištikimybės palaiminimus. Ir tepadeda mums įžvelgti, kad visi esame didelės, įstabios Dievo meilės savo tautai dalis!

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!